//////

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Osobowość lękowa (zwana też osobowością lękliwą lub unikającą) charakteryzuje się: uporczywym i wszechogarniającym uczuciem napięcia, niepokoju i lęku: poczuciem niepewności, nieśmiałości, nieprzystosowania, nieatrakcyjności i małej wartości: silnym pragnieniem akceptacji i uznania, a w związku z tym nadmierną wrażliwością na krytykę i odrzucenie, co powoduje zawężenie osobistych więzi społecznych oraz niechęć do wchodzenia w bliższe relacje z ludźmi z obawy przed dezaprobatą: ograniczonym stylem życia uwarunkowanym dominującą potrzebą zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa: ciągłą samokontrolą i przesadnym analizowaniem własnego zachowania się. Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa może okazać się niezbędna do wyleczenia tego typu schorzenia. W diagnozie różnicowej należy wykluczyć zespół lękowy, bez względu na jego charakter, np. nerwicowy, reaktywny, psychotyczny czy organiczny. Osobowość lękowa stanowi poważny problem społeczny i ekonomiczny dla współczesnego społeczeństwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *